Estacionaments de l'Àrea de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de la ciutat de Barcelona

Nombre d'estacionaments realitzats el dia anterior a la data actual a les Àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de la ciutat de Barcelona

Camp Descripció

'01. result

Resultat del procés de consulta

01.01. fecha

Data de la consulta

01.02. totalTiques

Nombre total de tiquets DUM processats

01.03. ListaDUMS

Array de trams DUM processats

01.03.01. idZonaDUM

Identificador de la zona DUM . Consultar el valor numèric inicial del camp ADREÇA a Informació dels trams dels aparcaments en superfície a la ciutat de Barcelona en el cas en que TIPUS_TRAM = DUM.

01.03.02. direccion

Adreça postal de la zona DUM

01.03.03. tarifa

Array d'informació de la tarifa de la zona DUM

01.03.03.01 descripcion

Descripció de la tarifa

01.03.03.02. tipoFraccion

Tipus de fracció aplicat a la tarifa

01.03.03.03. importeFraccion

Tarifa de la zona DUM

01.03.03.04. importeMaximo

Màxima tarifa aplicable

01.03.03.05. tiempoMaximo

Temps màxim d'estacionament al tram DUM

01.03.04. horario

Array de dades d'horari del tram DUM

01.03.04.01. descripcion_horario

Descripció de l'horari

01.03.04.02. soloEnHorario

Tag que indica si només es pot estacionar dins l'horari (1=true, 0 =false)

01.04. plazas

Nombre de vehicles amb plaça al tram DUM

01.05. tickets

Tiquets processats al tram DUM

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Estacionaments de l'Àrea de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.areaverda.cat
Agenda 2030. ODS Principal ODS 9: Industria, innovació i infraestructures
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font ÀREA de B:SM
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament B:SM
Data publicació 16/06/2020
Freqüència actualització Diària
Visites recents (últimes 2 setmanes) 17
Visites totals 1568