Densitat de població de la ciutat de Barcelona

La densitat de població de la ciutat de Barcelona és el nombre d'habitants per unitat de superfície.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Població

Població

07.Superfície (ha)

Superfície (ha)

08.Superfície Residencial (ha)

Superfície de l'ús residencial

09.Densitat (hab/ha)

Densitat es el nombre de habitants per unitat de superfície

10.Densitat neta (hab/ha)

Densitat neta es el nombre de habitants per unitat de superfície residencial

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Densitat de població de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/terri/sup/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 30
Visites totals 2117