Densitat de població de la ciutat de Barcelona

Densitat de població es el nombre de habitants per unitat de superfície

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Població

Població de la ciutat de Barcelona

07.Superfície (ha)

Superfície (ha) de la ciutat de Barcelona

08.Superfície Residencial (ha)

Superfície de l'ús residencial de la ciutat de Barcelona

09.Densitat (hab/ha)

Densitat es el nombre de habitants per unitat de superfície de la ciutat de Barcelona

10.Densitat neta (hab/ha)

Densitat neta es el nombre de habitants per unitat de superfície residencia de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Densitat de població de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/barris/terri/sup/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 13
Visites totals 851