Demographic indicators. Population density (inhabitants / ha) of the city of Barcelona

Demographic indicators. Population density (inhabitants / ha) of the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Població

Població

07.Superfície (ha)

Superfície (ha)

08.Superfície Residencial (ha)

Superfície de l'ús residencial

09.Densitat (hab/ha)

Densitat es el nombre de habitants per unitat de superfície

10.Densitat neta (hab/ha)

Densitat neta es el nombre de habitants per unitat de superfície residencial

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Demographic indicators. Population density (inhabitants / ha) of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Medi_urba/Territori/Superficie/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 47
Total Views 5212