Valors cadastrals i mitjana dels valors unitaris dels locals habitatge de la ciutat de Barcelona

Valor cadastral i mitjana dels valors unitaris dels locals habitatge. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.

Cadastre: Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Nota: es tracta dels sumatoris de la superfície i dels valors estimats del locals cadastrals amb ús destinació principal habitatge. A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors dels locals. El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.

Valor cadastral unitari: Valor cadastral que s'atorga per unitat de superfície de sòl o de sostre (normalment per hectàrea o per metre quadrat)

Mitjana dels valors cadastrals unitaris: Resultat de dividir la suma dels valors cadastrals (del sòl, de la construcció més serveis, o totals) per la seva superfície total.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Tipus_valor

Tipus de valor cadastra i unitari de la ciutat de Barcelona

07.Valor

Valor cadastral en milions € i en €/m2 de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Valors cadastrals i mitjana dels valors unitaris dels locals habitatge de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/habitatges/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 31/07/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 10
Visites totals 47