Cadastral values and unit values of the housing premises in the city of Barcelona

Cadastral values and unit values detail of the premises in the city of Barcelona which have housing as its main use and destination.

Les dades publicades corresponen a 1 de gener de cada any.

Els locals habitatge L'ús destinació principal habitatge

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció Censal

07.Desc_valors

Descripció dels valors cadastrals

08.Valors

Valors totals (€) i Valors unitaris (€/m2)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cadastral values and unit values of the housing premises in the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/habitatges/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 31/07/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 254