Nombre de càrrecs cadastrals segons ús de la ciutat de Barcelona

Nombre de càrrecs cadastrals segons ús. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.

Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Càrrec: concepte que defineix la unitat cadastral d’immoble físic. Cada unitat cadastral genera un càrrec i és equivalent al rebut associat per pagar l’impost de bens immobles. Cada càrrec té assignat un ús principal (ús residencial –traduït com habitatge-, comercial, industrial, oficina, aparcament, hoteler, esportiu...) però internament pot tenir unitats constructives amb més d’un ús. Per exemple, dins un càrrec amb ús habitatge hi pot haver a més a més de l’habitatge, un aparcament associat dins d’aquell càrrec.

Ús del càrrec: ús de l’immoble. Aquest ús pot ser: habitatge, aparcament, comerç, oficines, turisme-hostaleria, sòl sense edificar, indústria, ensenyament i cultura, sanitat, esportiu, administració pública, religiós i espectacles. En el supòsit que l’immoble tingui atribuït varis usos, es determina l’ús de l’edificació o local principal que té més superfície amb una fórmula trigonomètrica.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Us_carrec

Ús càrrec cadastral de la ciutat de Barcelona

07.Nombre

Nombre de càrrecs cadastral segons ús

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Nombre de càrrecs cadastrals segons ús de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/carrecs/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 12/08/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 9
Visites totals 44