Cadastral positions according to the charge's use of the city of Barcelona

Cadastral positions according to the charge's use of the city of Barcelona

Les dades publicades corresponen a l’impost de béns immobles amb data d’1 de gener de cada any.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Desc_us

Descripció del ús del càrrec cadastrals

08.Concepte

Concepte dels càrrecs cadastrals segons ús. Els possibles valors són: Superfície (m2), nombre, valor cadastral (€)

09.Valor

Valor associat amb les unitat corresponents al concepte.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cadastral positions according to the charge's use of the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/carrecs/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 12/08/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 6
Total Views 203