2009_Capacitat_poligons_Mapa_Estrategic_Soroll_ ...

El mapa de capacitat acústica classifica la ciutat en zones de diferent sensibilitat acústica, determinant els límits màxims de soroll permesos normativament. La descripcio de cada zonificació i els seus valors limit es poden consultar a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

Un Mapa Estratègic de Soroll (MES) és un conjunt de mapes que serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i també són la base per a l’elaboració de plans d’acció. S’elaboren cada 5 anys i s’utilitzen com a eina de gestió per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a protegir la bona qualitat acústica en entorns tranquils.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Es poden consultar també els altres datasets disponibles del Mapa Estratègic de Soroll.

Per a més informació sobre el Mapa Estratègic de Soroll, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

Dataset: Mapa de capacitat acústica del Mapa Estratègic de Soroll de la ciutat de Barcelona

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 13 Maig 2021
Data publicació 22/09/2020
Última modificació 22/09/2020
Visualitza plànol No
Token requerit
Descàrregues totals per IP 149
Descàrregues totals 213