Autoritzacions de terrasses excepcionals (DECRET 21/5) a l’espai d’ús públic de la ciutat de Barcelona

Autoritzacions de les terrasses excepcionals (DECRET 21/5) a l'espai d'ús públic a la ciutat de Barcelona. Es tracta de negocis de restauració i comerç alimentari que per tipologia concreta és permesa l'autorització.

IMPORTANT: Amb data 1/1/2022 aquestes dades no s'actualitzaran més, quedant com a 'Sèrie interrompuda'.
L'administració comença un període de regularització d’aquestes terrasses excepcionals, i les que siguin autoritzades passaran a comptar com a terrasses ordinàries.

Camp Descripció

01.DATA_EXPLO

Data d'explotació de les dades.

02.DATA_OCU

Tipus d’ocupació autoritzada: Terrasses excepcionals en Via Pública / Terrasses excepcionals en Espai Privat d'Ús Públic

03.CODI_DISTRICTE

Codi del districte

04.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

05.CODI_BARRI

Codi del barri

06.NOM_BARRI

Nom del barri

07.EMPLACAMENT

Adreça de l’ocupació autoritzada

08.TAULES

Nombre de taules autoritzades

09.CADIRES

Nombre de cadires autoritzades

10.GESTIO

Tipus de gestió: Nova o Ampliació

11.UBICACIO

Tipus d'ubicació: Calçada carrils de circulació, Calçada carrils de serveis, Combinació calçada i vorera, Espai privat d'ús públic, Pl/Rbla/espai peatonals, Vorera.

12.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

13.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

14.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

15.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Autoritzacions de terrasses excepcionals (DECRET 21/5) a l’espai d’ús públic de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Ecologia, Urbanisme , Infraestructures i Mobilitat
Departament Anàlisis i Avaluació de Serveis
Data publicació 23/07/2021
Freqüència actualització Sèrie interrompuda
Visites recents (últimes 2 setmanes) 16
Visites totals 1355