Exceptional terrace authorizations (DECREE 21/5) in the public space of the city of Barcelona

Authorizations for exceptional terraces (DECREE 21/5) in public spaces in the city of Barcelona. These are food business and catering businesses that, due to a specific type, are allowed for authorization.

IMPORTANT: Amb data 1/1/2022 aquestes dades no s'actualitzaran més, quedant com a 'Sèrie interrompuda'.
L'administració comença un període de regularització d’aquestes terrasses excepcionals, i les que siguin autoritzades passaran a comptar com a terrasses ordinàries.

Field Description

01.DATA_EXPLO

Data d'explotació de les dades.

02.DATA_OCU

Tipus d’ocupació autoritzada: Terrasses excepcionals en Via Pública / Terrasses excepcionals en Espai Privat d'Ús Públic

03.CODI_DISTRICTE

Codi del districte

04.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

05.CODI_BARRI

Codi del barri

06.NOM_BARRI

Nom del barri

07.EMPLACAMENT

Adreça de l’ocupació autoritzada

08.TAULES

Nombre de taules autoritzades

09.CADIRES

Nombre de cadires autoritzades

10.GESTIO

Tipus de gestió: Nova o Ampliació

11.UBICACIO

Tipus d'ubicació: Calçada carrils de circulació, Calçada carrils de serveis, Combinació calçada i vorera, Espai privat d'ús públic, Pl/Rbla/espai peatonals, Vorera.

12.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

13.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

14.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

15.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Exceptional terrace authorizations (DECREE 21/5) in the public space of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Ecologia, Urbanisme , Infraestructures i Mobilitat
Department Anàlisis i Avaluació de Serveis
Publication Date 23/07/2021
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 15
Total Views 1266