Afectacions per intensitat d’activitats turístiques als espais verds urbans de la ciutat de Barcelona

Relació de zones verdes de la ciutat de Barcelona que es troben en àrees d’intensitat turística mitjana o alta i que, per tant, poden patir una major pressió d’ús i veure alterada la seva funció de cara a la població resident

El següent dataset creua informació sobre els nivells d’intensitat turística i la distribució dels espais verds públics a la ciutat. L’objectiu és identificar aquelles zones verdes que es troben en àrees d’intensitat turística mitjana o alta i que, per tant, poden patir una major pressió d’ús i veure alterada la seva funció de cara a la població resident.
Per generar aquest dataset s’han utilitzat les egüents bases de dades:
- Espais verds urbans
- Parcs
- Parcs històrics
- Interiors d’illa i places verdes (mínim cobertura vegetal >30% i superfície permeable >40%)
- Àmbits de la ciutat classificats com ‘Espais de Gran Afluència’ (EGAs) per la Direcció de Turisme de l’ Ajuntament de Barcelona

Camp Descripció

00.

CAMPS DE CERCA

01.nom

Nom de l'espai verd

02.districte

Districte

03.tipus

Tipus d'espai verd

04.Area_Ha

Àrea espai verd

05.capacitat

Capacitat espai verd

06.NOM_EGA (nom parc)

Nom del parc

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Afectacions per intensitat d’activitats turístiques als espais verds urbans de la ciutat de Barcelona
Més informació https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_pressio_turistica.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departament Resiliència Urbana
Data publicació 06/09/2022
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 20
Visites totals 655