ITINERARIS_ITINERARIS

Informació dels trams de trànsit de la ciutat de Barcelona amb el seu temps actual, en relació al temps habitual i temps previst en 15 minuts.

A partir de novembre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat ITINERARIS_ITINERARIS però en format .csv . Els espais temporals irregulars responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit. La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

Dataset: Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.

No s'han creat vistes per a aquest recurs