Àmbit de la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat de Barcelona

La zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat de Barcelona és una àrea en la qual l'accés a determinats vehicles està restringit per tal de reduir la contaminació ambiental deguda a la mobilitat, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública, contribuir a mitigar els impactes del canvi climàtic i vetllar per un millor medi ambient sonor.

L'àmbit d'aplicació de la ZBE es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Els altres datasets relacionats es poden consultar en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu consultar el web de la ZBE de l'AMB, on es publica el text de l'ordenança i altra normativa relacionada, i el web de qualitat de l'aire de l'Ajuntament de Barcelona.

CA: Les dades es proporcionen en format GeoPackage (.gpkg), incloent tant els estils com la geometria dins el propi arxiu. Per treballar amb els recursos d'aquest dataset es recomana el software gratuït i de codi obert QGIS (www.qgis.org).

ES: Los datos se proporcionan en formato GeoPackage (.gpkg), incluyendo tanto los estilos como la geometría dentro del propio archivo. Para trabajar con los recursos de este dataset se recomienda el software gratuito y de código abierto QGIS (www.qgis.org).

EN: Data are provided in GeoPackage (.gpkg) format, including the styles and geometry within the file itself. To work with the resources of this dataset the free and open source software QGIS (www.qgis.org) is recommended.

Camp Descripció

01.Ambit

Descripció de l'àmbit / Descripción del ámbito / Area description

02.Perimetre

Perímetre de la ZBE en metres (m) / Perímetro de la ZBE en metros (m) / LEZ perimeter in metres (m)

03.Area

Àrea de la ZBE en metres quadrats (m²) / Área de la ZBE en metros cuadrados (m²) / LEZ area in square metres (m²)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Àmbit de la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 13: Acció climàtica
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental
Data publicació 27/01/2023
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 18
Visites totals 1125