2020_1T_VIES_CICLABLES.zip

Vies "Ciclables" a la ciutat de Barcelona. Carrers 30, 20, 10 o carrers bici no inclosos en àrees de zones 30.

Dataset: Vies Pedalables "Ciclables" a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs