2018_12_Desembre_BICING_US.7z

Informació de dades en temps real de l'ús del servei Bicing de la ciutat de Barcelona.

Dataset: Ús del servei Bicing de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs