2018_3T_RONDA_VERDA.zip

Les dades d'aquest recurs històric han sigut recollides a data 22/11/2018

Dataset: Ronda Verda de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs