2017_soroll_nit_pob.gpkg

Al carregar les dades en GIS, al integrar el càlcul relatiu de població (gruix de la línia) amb els nivells de soroll (gama de colors), es poden obtenir uns mapes bivariables que permeten veure quins són els trams de carrer amb una afectació més gran en termes de volum de població i nivell de soroll. Els punts més crítics es corresponen amb les línies més gruixudes i amb un volum de decibels més elevat. D’altra banda, els trams de carrer que no tenen població resident o que no sobrepassen els llindars de soroll seleccionats, no tenen representació sobre el plànol.

Dataset: Estudi de població exposada a la contaminació acústica de l’Atles de resiliència de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format GPKG
Mida(Kb) 4320.0
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format GPKG, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 3 Desembre 2023
Data publicació 25/10/2022
Última modificació 23/11/2022
Visualitza plànol No
Token requerit
Descàrregues totals per IP 171
Descàrregues totals 185