Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona.

Important: Amb data 24/03/2021 i en relació a canvis en el sistema origen de les dades, es deixa d'actualitzar el recurs en format .xml .

Camp Descripció

*00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS .CSV

01.register_id

identificador

02.name

Nom

03.institution_id

Identificador institució

04.institution_name

Nom institució

05.created

Data creació del registre a l'aplicatiu

06.modified

Data de modificació del registre a l'aplicatiu

07.addresses_roadtype_id

Identificador tipus de via

08.addresses_roadtype_name

Nom tipus via

09.addresses_road_id

Identificador via

10.addresses_road_name

Nom via

11.addresses_start_street_number

Número inici de la via

12.addresses_end_street_number

Número final de la via

13.addresses_neighborhood_id

Identificador barri

14.addresses_neighborhood_name

Nom barri

15.addresses_district_id

Identificador districte

16.addresses_district_name

Nom districte

17.addresses_zip_code

Codi postal

18.adresses_town

Ciutat

19.addresses_main_address

Indicador si la adreça és la principal

20.addresses_type

Posició de l'adreça

21.values_id

Valors d'atribut.Valor de l'identificador

22.values_attribute_id

Valors d'atribut.Valor de l'atribut

23.values_category

Valors d'atribut.Categoria

24.values_attribute_name

Valors d'atribut.Nom

25.values_value

Valors d'atribut.Valor

26.values_outstanding

Valors d'atribut.Destacat

27.values_description

Valors d'atribut.Descripció

28.secondary_filters_id

Arbres d'equivalència. Identificador

29.secondary_filters_name

Arbres d'equivalència. Nom

30.secondary_filters_fullpath

Arbres d'equivalència.Ruta

31.secondary_filters_tree

Arbres d'equivalència.Arbre

32.secondary_filters_asia_id

Arbres d'equivalència.Identificador Àsia

33.geo_epgs_25831_x

Coordenada X ETRS89

34.geo_epgs_25831_y

Coordenada Y ETRS89

35.geo_epgs_4326_x

Longitud

36.geo_epgs_4326_y

Latitud

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament Gerència adjunta de mobilitat i infrestructures
Data publicació 17/11/2015
Freqüència actualització Setmanal
Visites recents (últimes 2 setmanes) 29
Visites totals 2212