Població per sexe

Població de Barcelona agregada per sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

Camp Descripció

01.Data_Referencia

Data de referència de la dada

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.AEB

Àrea estadística bàsica

07.Seccio_Censal

Secció censal

08.Valor

Nombre de persones

09.SEXE

Sexe. Consulteu les descripcions a Dimensions dels conjunts de dades del Padró Municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població per sexe
Més informació
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades (OMD). Padró Municipal d'Habitants
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades
Data publicació 07/09/2023
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 45
Visites totals 64