Pressupostos inicials consolidats de la ciutat de Barcelona segons LGEP i LOEPSF

Pressupostos inicials consolidats segons el perímetre de la normativa en estabilitat pressupostària (LGEP i LOEPSF) de la ciutat de Barcelona

Camp Descripció

01.Any

Any de referència de l'ingrés o de la despesa

02.Concepte

Concepte d'ingrés o despesa

03.Codi_operacio

Codi tipus d'operacions

04.Tipus_operacio

Tipus d'operacions d'ingrés o despesa

05.Codi_Capitol

Codi de capítol d'ingrés o despesa

06.Nom_Capitol

Nom del capítol d'ingrés o despesa

07.Ajuntament_Individual

Valor del capítol d'ingrés o despesa a nivell Ajuntament

08.Agregat_No_Consolidat

Valor del capítol d'ingrés o despesa a nivell Ajuntament més Ens Dependents

09.Eliminació_Transferencies_Internes

Transferències entre Ajuntament i Ens Dependents

10.Total_Consolidat

Valor pressupost consolidat Ajuntament més Ens Dependents

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Pressupostos inicials consolidats de la ciutat de Barcelona segons LGEP i LOEPSF
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/pressupostos-consolidats-i-de-les-entitats-instrumentals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Pressupostos i Hisenda
Departament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Data publicació 25/05/2016
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 13
Visites totals 1076