Pressupostos consolidats de la ciutat de Barcelona inicials segons LGEP i LOEPSF

Pressupostos inicials consolidats segons el perímetre de la normativa en estabilitat pressupostària (LGEP i LOEPSF).

Camp Descripció

01.Any

Any de referència de l'ingrés o de la despesa

02.Concepte

Concepte d'ingrés o despesa

03.Codi_operació

Codi tipus d'operacions

04.Tipus_operació

Tipus d'operacions d'ingrés o despesa

05.Codi_capítol

Codi de capítol d'ingrés o despesa

06.Nom_capítol

Nom del capítol d'ingrés o despesa

07.Ajuntament_individual

Valor del capítol d'ingrés o despesa a nivell Ajuntament

08.Agregat_no_consolidat

Valor del capítol d'ingrés o despesa a nivell Ajuntament més Ens Dependents

09.Eliminació_transferències_internes

Transferències entre Ajuntament i Ens Dependents

10.Total_consolidat

Valor pressupost consolidat Ajuntament més Ens Dependents

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Pressupostos consolidats de la ciutat de Barcelona inicials segons LGEP i LOEPSF
Més informació http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/ca/pressupostos-consolidats-i-de-les-entitats-instrumentals
Font Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència de Presidència i Economia
Departament Direcció de Planificació Estratègica i Anàlisi Pressupostària
Data publicació 25/05/2016
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 6
Visites totals 413