Modificacions de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona

Modificacions de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona

Camp Descripció

***00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2020

***01.Tipus ens

Tipus d'entitat

***02.Òrgan contractant

Òrgan encarregat de la contractació

***03.Contracte núm.

Número del contracte

***04.Tipus de contracte

Tipus de contracte

***05.Objecte contracte

Objecte del contracte

***06.Data formalització

Data de formalització del contracte

***07.Preu contracte (sense IVA)

Preu del contracte sense IVA

***08.Preu contracte (IVA inclòs)

Preu del contracte amb IVA

***09.Data formalització modificació

Data de formalització de la modificació

***10.Import modificació (sense IVA)

Import de la modificació sense IVA

***11.Import modificació (IVA inclòs)

Import de la modificació amb IVA

***12.Modificació prevista en el plec (art. 204 LCSP)

Modificació prevista en el plec segons l'article 204 de LCSP

***13.Modificació prevista en el plec (art. 205 LCSP)

Modificació prevista en el plec segons l'article 205 de LCSP

***14.% variació sobre el preu del contracte (sense IVA)

Percentatge de variació respecte el preu anterior a la modificació

**00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2018

**01.Tipus ens

Tipus d'entitat

**02.Òrgan contractant

Òrgan encarregat de la contractació

**03.Contracte núm.

Número del contracte

**04.Tipus de contracte

Tipus de contracte

**05.Objecte contracte

Objecte del contracte

**06.Data formalització

Data de formalització del contracte

**07.Preu contracte

Preu del contracte

**08.Data formalització modificació

Data de formalització de la modificació

**09.Import modificació

Import de la modificació

**10.Modificacíó prevista en el plec

Modificació prevista en el plec

**11.Modificació no prevista en el plec

Modificació no prevista en el plec

**12.% variació sobre el preu del contracte

Percentatge de variació respecte el preu anterior a la modificació

*00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2017

*01.Tipus ens

Tipus d'entitat

*02.Òrgan contractant

Òrgan encarregat de la contractació

*03.Tipus contracte

Tipus de contracte

*04.Objecte contracte

Objecte del contracte

*05.Data adjudicació

Data d'adjudicació de la modificació

*06.Import adjudicació

Import de l'adjudicació

*07.Obs import adjudicació

Observacions sobre l'import de l'adjudicació

*08.Modificació prevista

Modificació prevista

*09.Modificació no prevista

Modificació no prevista

*10.Augment prestació

Augment de la prestació del contracte

*11.Reducció prestació

Reducció de la prestació del contracte

*12.increment preu

Increment del preu del contracte

*13.reducció preu

Reducció del preu del contracte

*14.Import modificació

Import de la modificació

*15.% variació sobre el preu

Percentatge de variació respecte el preu anterior a la modificació

*16.Observacions

Observacions

*17.Data aprovació modificació

Data d'aprovació de la modificació del contracte

00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2013

01.Tipus ens

Tipus d'entitat

02.Òrgan contractant

Òrgan encarregat de la contractació

03.Objecte contracte

Objecte del contracte

04.Data adjudicació

Data d'adjudicació de la modificació

05.Import adjudicació

Import de l'adjudicació

06.Obs import adjudicació

Observacions sobre l'import de l'adjudicació

07.Modificació prevista

Modificació prevista

08.Modificació no prevista

Modificació no prevista

09.Augment prestació

Augment de la prestació del contracte

10.Reducció prestació

Reducció de la prestació del contracte

11.increment preu

Increment del preu del contracte

12.reducció preu

Reducció del preu del contracte

13.Import modificació

Import de la modificació

14.Percentatge variació sobre el preu

Percentatge de variació respecte el preu anterior a la modificació

15.Observacions

Observacions

16.Data aprovació modificació

Data d'aprovació de la modificació del contracte

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Modificacions de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa#contractacio
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Departament de Contractació Administrativa
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos / Gerència de Presidència i Economia
Departament Departament de Transparència / Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa
Data publicació 06/07/2016
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 6
Visites totals 878