2021_IRIS_Peticions_Ciutadanes_OpenData.xml

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments de la ciutadania a l'Ajuntament de Barcelona. Incorpora el tipus de petició, la classificació temàtica, les dates d'alta i tancament, la localització i els canals d'entrada i resposta.

Dataset: Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs