2016 Peticions ciutadanes

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona durant l'any 2016.

Dataset: Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs