2019_turisme_allotjament.gpkg

Al següent recurs se li ha assignat un coeficient de ponderació en funció de l’impacte potencial que pot tenir vers les activitats quotidianes que les persones residents realitzen a l’espai públic
Allotjament:
- Places en establiments hotelers (2019)
- Places en albergs
- Pensions o hostals (2019)
- Places en Habitatges d’Ús Turístic (2017)
- Places en allotjaments anunciats a Airbnb (Inside Airbnb, 2019)

Dataset: Àrees de la ciutat de Barcelona amb més concentració turística

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format GPKG
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format GPKG, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 10 Desembre 2022
Data publicació 02/09/2022
Última modificació 02/09/2022
Visualitza plànol No
Token requerit No
Descàrregues totals per IP 75
Descàrregues totals 86