HORARIS.csv

Informació dels horaris dels aparcaments regulats en superfície a la ciutat de Barcelona.
Es detallen les franges horàries que regeixen cada tipus de plaça.

Dataset: Informació dels horaris dels aparcaments en superfície a la ciutat de Barcelona

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs