Taxa de migració interna a la ciutat de Barcelona

Les dades provenen de les variacions d’altes (per naixement, immigració, omissió) i baixes (per defunció, emigració, inclusió indeguda o duplicitat) registrades en el Padró municipal d’habitants, durant el any.

El Padró Municipal registra diversos tipus de variacions, d’alta i de baixa, que poden estar associades, amb un canvi residencial amb origen o procedència de l’estranger, o d’una altra regió d’Espanya. Aquestes variacions es registren per pròpia iniciativa de l’interessat o d’altres són executades d’ofici per la pròpia administració municipal. Les variacions poden ser:

Taxa d’alta o baixa per canvi de domicili (migració interna) ‰ habitants Relació entre les altes o baixes per canvi de domicili d’un any i la població del mateix any per cada mil habitants.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte_baixa

Codi del districte de baixa de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte_baixa

Nom del districte de baixa de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri_baixa

Codi del barri de baixa de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri_baixa

Nom del barri de baixa de la ciutat de Barcelona

06.Taxa_mil_habitants_baixa

Taxa baixa migració interna per 1000 hab de la ciutat de Barcelona

07.Codi_Districte_alta

Codi del districte d'alta de la ciutat de Barcelona

08.Nom_Districte_alta

Nom del districte d'alta de la ciutat de Barcelona

09.Codi_Barri_alta

Codi del barri d'alta de la ciutat de Barcelona

10.Nom_Barri_alta

Nom del barri d'alta de la ciutat de Barcelona

11.Taxa_mil_habitants_alta

Taxa alta migració interna per 1000 hab de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Taxa de migració interna a la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tdemo/canvisdom/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 6
Visites totals 240