Nombre de finques cadastrals segons règim de propietat de la ciutat de Barcelona

Nombre de finques cadastrals segons règim de propietat de la ciutat de Barcelona. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.

Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Finca: porció de sòl que delimita la geometria del dret de propietat d’un immoble inscrit al cadastre, amb la seva corresponent referència cadastral. El terme és equivalent al de parcel.la urbana, amb el codi solar com a codi únic a totes les taules cadastrals.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Regim_propietat

Règim de propietat de les finques de la ciutat de Barcelona

07.Nombre

Nombre de finques en règim de propietat de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Nombre de finques cadastrals segons règim de propietat de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/finques/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 01/08/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 6
Visites totals 48