Superfície dels locals i dels serveis de les edificacions cadastrals de la ciutat de Barcelona

Superfície dels locals i dels serveis (m2) de les edificacions cadastrals. Dades de l'impost de béns immobles.

Nota important: Les dades publicades corresponen a 1 de gener de cada any.

Es detallen a continuació les definicions necessàries pel correcte tractament.

Edificació: aquest concepte respon a un conjunt edificat d’un o més locals als quals no cal accedir per la mateixa adreça, com és en els casos d’edificacions en parcel•les amb diferents entrades pel davant i pel darrera. S’entén per edificació l’acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat. (Llei 39/1999 d’Ordenació de l’Edificació).

Superfície dels locals cadastrals: la superfície privativa és el que es coneix com la superfície construïda inclosa dins la línia exterior dels murs perimetrals de cada un dels locals que constitueixen l’immoble i, si s’escau, dels eixos de les mitjaneres, deduïda la superfície dels celoberts.

Superfície de serveis o d’elements comuns: és la determinada per les caixes d’escales, superfície de porteries, de passadissos, quartos de maquinària, etc.

Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Tipus_sup

Tipus de superfície de les edificacions cadastrals

08.Superficie_m2

Superfície de les edificacions cadastrals (m2)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Superfície dels locals i dels serveis de les edificacions cadastrals de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/edificacions/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 12/08/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 15
Visites totals 121