Compatibilitats autoritzades de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials

El personal municipal que vulgui exercir una segona activitat pública, o una activitat privada, ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat. El dataset conté la relació del personal de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials que té autoritzat l'exercici d'aquesta segona activitat a la data d'actualització.

Camp Descripció

*00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2022*06

*01. Societat

Entitat a la que pertany el personal

*02.Cognoms_nom

Noms i cognoms del personal

*03.Divisio

Divisió a la que pertany el personal

*04.Unitat _Organitzativa

Unitat organitzativa a la que pertany el personal

*05.Regim

Tipologia del personal

*06.Categoria

Categoria del personal

*07.Lloc_Treball

Tipus de treball del personal

*08.Data_Inici

Data inici activitat

*09.Data_Final

Data final autorització

*10.Data_Resolucio

Data de resolució de la comptabilitat del personal

*11.Tipus_Activitat

Categoria de l'activitat del personal

*12.Descripcio_Activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

00.

ESTRUCTURA FINS A 2021

01.Societat

Entitat a la que pertany el personal

02.Cognoms i nom

Noms i cognoms del personal

03.Divisió

Divisió a la que pertany el personal

04.Unitat organitzativa

Unitat organitzativa a la que pertany el personal

05.Règim

Tipologia del personal

06.Categoria

Categoria del personal

07.Lloc de treball

Tipus de treball del personal

08.Data de resolució

Data de resolució de la comptabilitat del personal

09.Tipus Activitat

Categoria de l'activitat del personal

10.Descripció de l'activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Compatibilitats autoritzades de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-institucional-i-organitzativa#compatibilitats
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos Humans i Organització
Departament Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Data publicació 09/05/2016
Freqüència actualització Semestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 5
Visites totals 1970