verdNDVI.csv

Es tracta de la primera identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l'índex NVDI, que per una banda quantifica el verd real de Barcelona i caracteritza la seva distribució en relació a diversos paràmetres administratius i urbanístics que ajuden a entendre possibles mancances territorials i també a trobar instruments per superar-les i per altra banda, planteja generar una base d’infraestructura verda de la ciutat, que serveixi per anar-la dotant dels continguts, funcions i serveis ambientals que realitza.

Metodologia:

La metodologia per a realitzar el càlcul de l’índex NDVI a la ciutat de Barcelona i la seva caracterització en relació a paràmetres territorials, administratius i urbanístics ha constat de 3 parts diferenciades:

• En primer lloc, s’ha generat una ortofoto NDVI de 40 cm de resolució, a partir d’un vol fotogramètric que ha recobert tot el municipi de Barcelona amb una mida de píxel sobre el terreny de 9 cm. L’índex NDVI es calcula de la següent manera:

(reflectivitat a la regió de l’infraroig proper – reflectivitat a la regió del vermell) / (reflectivitat a la regió de l’infraroig proper + reflectivitat a la regió del vermell).

S’han corregit les orientacions externes ajustant l’índex NDVI a models digitals de superfícies obtinguts a partir de tècniques de correlació i amb les capçades dels arbres projectades a terra.

• En segon lloc, s’ha validat la informació en varies zones control de la ciutat, i s’ha establert el límit exacte de detecció de verd sense detectar altres zones no vegetades. També s’ha avaluat el grau d’error comprovant la correlació amb el posicionament de l’arbrat i el model digital d’alçades.

• Finalment, s’han generat mapes a escala 1:10.000 de la distribució del verd i de l’índex NDVI a tota la ciutat (veure mapes A0+) i s’ha analitzat l’índex creuant-lo amb els districtes, els barris, la població i les qualificacions urbanístiques per tal de caracteritzar la seva distribució territorial administrativa i urbanística.

Cal tenir en compte que la dada que ens dóna l’NDVI és una dada referent a la cobertura de verd, és a dir, la superfície de verd vista des del cel. Així per exemple, es considera com a superfície de verd tota la copa d’un arbre, independentment de si aquesta cobreix superfícies construïdes o pavimentades. Així doncs, l’NDVI no ens aporta informació sobre l’estructura i la complexitat d’aquest verd, i no es pot confondre tampoc amb la superfície de verd trepitjable. D’altra banda, tot i ser la millor aproximació possible a la vegetació de la ciutat, en el càlcul de l’índex NDVI, s’observa algun grau d’error en carrers estrets, i també una manca de detecció del verd en algunes espècies caducifòlies d’arbrat en alguns punts de la ciutat on el vol es va produir a l’abril-maig quan encara no havien desenvolupat les fulles. Les imatges aèries preses sobre Barcelona pel càlcul de l’NDVI, són de varies dates (abril, maig i juny) i això genera certa problemàtica de tractament homogeni de les dades. No obstant, el nivell d’aproximació al verd és molt precís com s’observa en dos dels punts de control analitzats, i ens aporta una informació molt valuosa sobre la canòpia o cobertura verda de la ciutat.

El recurs .zip inclou la resta de recursos del dataset. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89.

Dataset: Cobertura vegetal de la ciutat de Barcelona, a partir de l'índex NVDI, vista des del cel

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 18 Octubre 2019
Descàrregues totals per IP 396
Descàrregues totals 513
Visualitza plànol No
Token requerit No