2014_verdNDVI.shp

Es tracta de la primera identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l'índex NVDI, que per una banda quantifica el verd real de Barcelona i caracteritza la seva distribució en relació a diversos paràmetres administratius i urbanístics que ajuden a entendre possibles mancances territorials i també a trobar instruments per superar-les i per altra banda, planteja generar una base d’infraestructura verda de la ciutat, que serveixi per anar-la dotant dels continguts, funcions i serveis ambientals que realitza.
El recurs .zip inclou la resta de recursos del dataset. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89.

Dataset: Cobertura vegetal de la ciutat de Barcelona, a partir de l'índex NVDI, vista des del cel

No s'han creat vistes per a aquest recurs