Cens locals en planta baixa destinats a activitat econòmica de la ciutat de Barcelona

Cens de locals en planta baixa de la ciutat de Barcelona destinats a activitat econòmica i que es troben en actiu o pendents d'activitat

Camp Descripció

01.ID_Global

Identificador global únic

02.ID_Bcn_2016

Identificador únic de cada local 2016

03.Codi_Principal_Activitat

Codi indicador si el local està actiu, buit o sense informació (ús principal)

04.Nom_Principal_Activitat

Descripció de codi ús principal de l'activitat

05.Codi_Sector_Activitat

Codi identificador de sector de l'activitat

06.Nom_Sector_Activitat

Nom del sector de l'activitat

07.Codi_Grup_Activitat

Codi identificador del grup d'activitat

08.Nom_Grup_Activitat

Nom del grup d'activitat

09.Codi_Activitat_2022

Codi identificador activitat 2022. Veure Llista de codis i descripcions de les activitats del cens d'activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona.

10.Nom_Activitat

Nom de l'activitat

11.Codi_Activitat_2016

Codi identificador activitat 2016. Veure Llista de codis i descripcions de les activitats del cens d'activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona.

12.Nom_Local

Nom de local

13.SN_Oci_Nocturn

Indicador d'acticitat d'oci nocturn

14.SN_Coworking

Indicador d'activitat de coworking

15.SN_Servei_Degustacio

Indicador de servei de degustació

16.SN_Obert24h

Indicador d'activitat durant 24 hores

17.SN_Mixtura

Indicador d'activitat mixta

18.SN_Carrer

Indicador de comerç a peu de carrer

19.SN_Mercat

Indicador de si el comerç es troba a l'interior d'un mercat

20.Nom del mercat

Nom del mercat ( Si aplica)

21.SN_Galeria

Indicador de si el comerç es troba a l'interior d'una galeria

22.Nom_Galeria

Nom de la galeria ( Si aplica)

23.SN_CComercial

Indicador de si el comerç es troba a l'interior d'un centre comercial

24.Nom_CComercial

Nom del centre comercial (Si aplica)

25.SN_Eix

Indicador de si corerspon a un eix comercial

26.Nom_Eix

Nom de l'eix (Si aplica)

27.X_UTM_ETRS89

Coordenada X UTM ETRS89 en metres

28.Y_UTM_ETRS89

Coordenada Y UTM ETRS89 en metres

29.Latitud

Latitud

30.Longitud

Longitud

31.Direccio_Unica

Adreça unívoca de local

32.Codi_Via

Codi del carrer o via

33.Nom_Via

Nom del carrer o via

34.Planta

Planta de la construcció - LOC

35.Porta

Numeració de local

36.Num_Policia_Inicial

Númeració de portal inicial

37.Lletra_Inicial

Lletra incial

38.Num_Policia_Final

Númeració de portal final

39.Lletra_Final

Lletra final

40.Solar

Codi de solar

41.Codi_Parcela

Codi de parcela

42.Codi_Illa

Codi d'illa

43.Seccio_Censal

Codi de la secció censal

44.Codi_Barri

Codi del barri

45.Nom_Barri

Nom del barri

46.Codi_Districte

Codi del districte

47.Nom_Districte

Nom del districte

48.Referencia_Cadastral

Referència cadastral

49.Data_Revisio

Última data d'actualització de les dades del local comercial

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Cens locals en planta baixa destinats a activitat econòmica de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/comerc
Agenda 2030. ODS Principal ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Departament Direcció de Comerç
Data publicació 30/11/2023
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 51
Visites totals 1220