2017_1T_CARRIL_BICI_ALTRES.ZIP

Xarxa de carrils Bici existents en altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils. El recurs .zip inclou la resta de recursos del dataset. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89.
Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del trimestre. Estan ordenats per l'any i el trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Dataset: Carrils Bici d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs