2020_1T_CARRIL_BICI_ALTRES_MUNICIPIS.zip

Xarxa de carrils Bici existents en altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La informació publicada no especifica la direccionalitat dels carrils.

Dataset: Carrils Bici d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs