2018_3T_CARRIL_BICI_CONSTRUCCIO.zip

Les dades d'aquest recurs històric han sigut recollides a data 22/11/2018

Dataset: Carrils Bici en construcció a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs