2018_10_Octubre_BICING_ESTACIONS.7z

Ubicació (coordenades longitud-latitud) de les estacions de bicing (transport amb bicicleta) de la ciutat de Barcelona. Inclou l'adreça (carrer i número), llistat de les estacions més pròximes, estat de l'estació, nombre d'aparcaments i nombre de bicicletes disponibles, mecàniques i elèctriques.
Important: Veure 'Descripció complementària i definició dels camps'

Dataset: Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques)

No s'han creat vistes per a aquest recurs