2011_ACCIDENTS_VEHICLES_GU_BCN_.xml

Llistat dels vehicles implicats en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Un accident pot tenir associat més d’un vehicle. Inclou si la causa és del vianant, el tipus de vehicle, model, marca, color i tipus carnet i antiguitat de la persona que ho conduïa.

Dataset: Vehicles implicats en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs