2012_ACCIDENTS_TIPUS_GU_BCN_.xml

Llistat dels tipus d’accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Un accident pot estar tipificat com més d’un tipus ( ex: caiguda (dues rodes) i abasti).

Dataset: Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona segons tipologia

No s'han creat vistes per a aquest recurs