2010_ACCIDENTS_TIPUS_GU_BCN_.xml

Relació d'accidents segons tipologia gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Un accident pot estar tipificat amb vàries tipologies ( Ex: xoc contra element estàtic i col·lisió front-lateral)

Dataset: Accidents segons tipologia gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs