Amb motiu de la posada en funcionament de la nova versió de l’aplicació corporativa ASIA, encarregada de reunir la informació i les dades referents a equipaments, entitats i agenda de la ciutat de Barcelona i també font de múltiples conjunts de dades publicats a l'Open Data BCN com són els de les agrupacions Plànol BCN i Agenda-Equipaments, es realitza de forma gradual un canvi en formats i estructura dels recursos d'aquests.

Els provinents de l'antiga aplicació, excepte les agendes, es mantindran publicats per un període de 3 mesos, però sense actualitzar, indicant-se aquest fet en la descripció en el recurs.

Recomanem a tots els usuaris que ho tinguin present i tanmateix, consultin a la fitxa del dataset el desplegable 'Veure descripció complementària i definició de camps'.