Esteu aquí


En data 9 de novembre de 2020, el jurat del World Data Viz Challenge 2020 Barcelona-Kobe, format per persones especialitzades en urbanisme, anàlisi de dades i l’impacte que té la transformació digital sobre la ciutadania, ha coincidit a atorgar el


i la


al projecte

Nivell educatiu de la població de Barcelona

Autor/es: Marina Rosell Murillo i Raúl Higueras Serrano, estudiants a la Universitat Politècnica de Catalunya - UPC.

Descripció: Aquesta visualització, alineada amb l’Objectiu 4 referent a Educació de Qualitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), mostra la relació que hi ha entre el nivell educatiu dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, la seva situació socioeconòmica i sexe. Un anàlisi del nivell d’estudis de cada barri, posant el focus en a la renta mitjana i el sexe dels ciutadans per tenir informació que faciliti la presa de decisions en matèria d’educació.


kobe


En aquesta edició, els dos premis del concurs recauen en la mateixa visualització atès que, a més de ser la millor valorada pel jurat, ha coincidit ser també el millor treball presentat per estudiants universitaris.El jurat també va considerar com a finalistes de la convocatòria de Barcelona els següents quatre projectes, que es llisten per ordre alfabètic del títol

Barcelona, la ciutat dels 15 minuts?

Autor/es: Roger Barres González, investigador a la Universitat Pompeu Fabra i a la Fundación Carles Pi i Sunyer, Marçal Farré Ribas, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públicas (Ivàlua) i Laura Paéz Gimeno, gestora de projectes d'avaluació i anàlisi a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

Descripció: D’acord amb els fundadors d’aquest concepte, la ciutat dels 15 minuts és una ciutat descentralitzada, polièdrica i multiservei en la que els seus ciutadans i ciutadanes només s’han de desplaçar durant un quart d’hora a peu per a satisfer les seves necessitats essencials. Aquesta visualització permet avaluar l’accessibilitat als diferents serveis des de qualsevol indret de la ciutat.CRASH

Autor/es: Laura Navarro Soler, periodista de dades, i Xavier Vivancos García,consultor de Business Intelligence.

Descripció: L’objectiu d’aquesta visualització és donar a l’usuari totes les eines necessàries per prendre millors decisions quant a mobilitat, prendre precaucions i exigir canvis perquè la mobilitat a la ciutat sigui més segura. Mitjançant una aplicació interactiva, es pot visualitzar el nombre d’accidents en funció de vehicle utilitzat, dia de la setmana, moment del dia, districte i barri.


kobe


VIOLÈNCIA DOMÉSTICA BARCELONA

Autores: Beatriz Prado, enginyera industrial especialitzada en productes petrolífers i motors i Nathalie Richer, dissenyadora i desenvolupadora autònoma de la plataforma d'anàlisi visual Tableau.

Descripció: Aquesta dataviz analitza la violència domèstica a Barcelona i demostra que, tot i els avenços positius dels darrers anys, aquests encara són insuficients. La visualització evidencia que la violència domèstica és un fenomen que ha continuat creixent en els darrers anys a la ciutat i que fins i tot s’ha vist agreujat durant els mesos de confinament viscuts recentment.


kobe


Vulnerabilitat acústica escolar a Barcelona

Autora: Marta Royo Llonch, investigadora a l'Institut de Ciències del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Descripció: L'excés de soroll ambiental afecta negativament a la memòria i capacitat d'aprenentatge dels infants. Aquesta visualització detecta aquelles zones de la ciutat on hi ha un major nombre de centres d'ensenyament infantil amb contaminació acústica superior al límit establert, amb l’objectiu de promoure polítiques públiques que prioritzin els recursos a aquestes zones.


kobe