Subsidies granted by the Barcelona City Council

Detail of the subsidies granted by Barcelona City Council (except for the subsidies managed by Barcelona Activa), the Barcelona Institute of Culture, the Barcelona Sports Municipal Institute, the Municipal Education Institute, the Municipal Markets Institute , the Municipal Institute for People with Disabilities, the Municipal Institute of Social Services, the Municipal Institute of Urban Landscape and Quality of Life and the Municipal Institute of Finance, for which payments have been made year 2019 and following.

To see the subsidies granted by Barcelona City Council (subsidies managed by Barcelona Activa), the Municipal Institute of Parks and Gardens, the Municipal Institute of Housing and Rehabilitation, the Municipal Institute of Urbanism and the Foundation Mies van der Röhe, as well as those awarded by consortia, foundations and associations linked to the City Council, you can consult: List of grants awarded by participating entities of Barcelona City Council.

To see the grants awarded by Barcelona City Council and its dependent entities until 2018, you can consult: List of grants and transfers from Barcelona City Council, until 2018.

S'inclouen els pagaments vinculats a subvencions realitzats durant els darrers 5 exercicis, començant per l'exercici 2019.

Field Description

01.Entitat_municipal

Entitat que atorga la subvenció

02.Organ_gestor

Òrgan encarregat de gestionar l'atorgament de la subvenció

03.Beneficiari

Nom de la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció atorgada

04.NIF/CIF

NIF/CIF de la persona beneficiària

05.Tipologia_de_subvencio

Tipologia de la subvenció: Ajuts, Subvencions no telemàtiques, Subvencions convocatòria, Subvencions directes (amb o sense conveni), Subvencions nominatives, Transferències ens públics i altres

06.Codi_de_subvencio

Codi assignat a la subvenció

07.Objecte

Breu descripció de la temàtica de la subvenció

08.Data_convocatoria

Data en que es va convocar la subvenció

09.Data_atorgament

Data d'atorgament de la subvenció

10.Import_sol_licitat

Import sol·licitat pel beneficiari de la subvenció

11.Import_total_projecte

Import total del projecte pel qual es demana subvenció

12.Import_atorgat_inicial

Import atorgat inicialment per al projecte presentat pel beneficiari

13.Import_reintegrat_total

Import reintegrat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Subsidies granted by the Barcelona City Council
More information https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/gestion-economica-y-administrativa#subvenciones1
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Oficina Central de Subvencions
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Recursos
Department Oficina Central de Subvencions
Publication Date 18/11/2020
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 970