Visualitzacions

 • Especial visualitzacions del dataset d’"Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a BCN"

  La publicació del dataset d’Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a Barcelona ha generat visualitzacions de gran qualitat per part de diversos usuaris del portal. La informació que conté el dataset objecte de les visualitzacions permet visualitzar diversos paràmetres relatius als accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a Barcelona, com ara la data, el lloc, el districte o el número de víctimes i vehicles implicats, entre d’altres.

  Didier Domínguez, matemàtic i usuari del portal Open Data BCN, ha elaborat dues visualitzacions interactives amb dades publicades del 2016. La primera, amb el dataset d’Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, representa, en un mapa de calor, el nombre d'accidents filtrat per diferents conceptes: grau d'accidentalitat de les persones, vehicles implicats, hora, dia... La segona, amb informació del dataset de Vehicles implicats en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, permet consultar els vehicles implicats segons la marca, el model i el tipus i per districte, barri i carrer.

  L'Iban Tarrés, geògraf i tècnic en SIG, ha el.laborat una visualització interactiva consistent en un mapa de punts acumulatiu en el qual apareixen de manera cronològica cada una de les intervencions realitzades pel cos d'agents de la Guardia Urbana de la ciutat de Barcelona durant el 2016. Es proporciona informació del total, la franja de dia i el districte en que s'han produit els accidents que visualitzem en aquell moment en pantalla.

  El geògraf Víctor León, soci fundador de GESTAMBIT, ha fet diverses visualitzacions des del seu perfil de CartoDB. En destaquem el mapa de calor i acumulatiu, un mapa dinàmic que dibuixa les zones de la ciutat amb més accidents.

  També el geògraf Juanjo Vidal torna a fer una visualització d’un dataset del portal des del seu compte de CartoDB. En el seu cas fa una mapa dinàmic amb la cronologia dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana durant l’any 2014.

  Un altre habitual de les visualitzacions de dades del portal és Carlos Carrasco, investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat. Carrasco també ha fet diverses visualitzacions del portal que recull en el seu perfil de Twitter, i aquí destaquem el mapa del número total d'accidents corresponent a l'any 2014.

  Diego Villuendas és un altre usuari del portal que ha dut a terme una visualització del dataset mitjançant la tecnologia CartoDB -aquest és el seu perfil-. En el seu cas, el mapa conté dues capes en què hi representa els accidents segons l’hora del dia en què es produeixen, i el dia a la setmana que tenen lloc.

  La gent de TeamUNO -es poden seguir a través del seu perfil de Twitter-, equip sorgit del curs de postgrau de Data Science i Big Data de la UB, ha fet la primera visualització de l’evolució dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a Barcelona entre 2010 i 2014. La visualització que destaquem correspon a la distribució horària, per dia de la setmana i mes, corresponent a 2014.

  Font: Open Data BCN


 • Dato Urbano: Barcelona recopila, tracta, visualitza i distribueix dades del portal Open Data BCN

  El projecte Dato Urbano processa i interpreta diferents conjunts de dades, de diverses localitats d’Espanya, homogeneïtzant el seu tractament en referència al sistema de coordenades, la precisió geogràfica i el format de distribució, utilitzant el format obert estàndard: GeoJSON. La plataforma GitHub permet mostrar les visualitzacions geogràfiques en plànol; tot i així, el projecte Dato Urbano ha desenvolupat visualitzadors geogràfics adaptatius. La finalitat del projecte és que es puguin usar les visualitzacions per estudis multitemporals d’evolució. Les visualitzacions resultants del processament de les dades obtingudes del portal Open Data BCN es troben en un repositori públic de GitHub específic per la ciutat de Barcelona. És un projecte viu i, a dia d’avui, son 9 els conjunts de dades de mobilitat i serveis tractats del portal Open Data BCN.

  Font: Open Data BCN


 • Relació de les ubicacions dels punts de recàrrega del vehicle elèctric amb el parc de vehicles de la ciutat de Barcelona l'any 2016

  Pol Masclans Abelló, estudiant del Grau en Tecnologies Industrials de la UPC que ha estat treballant en el servei Open Data BCN a l’IMI (Institut Municipal d’Informàtica) ha elaborat, a partir de les dades del Portal Open Data BCN, un mapa que relaciona els punts de recàrrega del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona amb l’antiguitat del vehicles matriculats a la ciutat.

  El mapa interactiu permet seleccionar diferents capes, segons si es vol veure el percentatge de vehicles de més de 10 anys o de 20 anys, i també si es vol agrupar per barris o per districtes. La intenció és posar en relleu l’antiguitat o no (segons com es valori) del parc automobilístic dels barcelonins i barcelonines i donar a conèixer les possibilitat que existeixen a nivell de carregadors del vehicle elèctric per aquells qui vulguin donar el pas i adquirir un vehicle d'aquestes característiques.

  S’han utilitzat els datasets de Punts de recàrrega del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona i el de Antiguitat de turismes de la ciutat de Barcelona, amb les dades de 2016. Aquell any, hi havia 580.399 turismes matriculats a la ciutat de Barcelona.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització dels centres de culte per barris relacionats amb el lloc de naixement dels ciutadans de Barcelona

  Ferran Pérez Gamonal , estudiant d'últim curs d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPC i que ha estat treballant en els mesos previs a la seva graduació en el projecte Open Data BCN a l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica), ha elaborat a partir de dades publicades a Open Data BCN la visualització dels Centres de Culte per barris relacionats amb el lloc de naixement (Catalunya, Estat Espanyol i resta) dels ciutadans de Barcelona. Es tracta d’un mapa interactiu que permet seleccionar les diferents capes.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de la densitat de Punts Wifi

  Iban Tarrés, geògraf i tècnic en SIG, ha elaborat un mapa dels punts d'accés Wifi gratuïts de Barcelona. Aquesta visualització s'ha creat gràcies al dataset publicat al Portal Open Data BCN . El mapa mostra les zones amb més i menys densitat de punts d'accés.

  Font: Open Data BCN


 • Especial visualitzacions del dataset "Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques)"

  El servei del SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona ha realitzat un mapa web dinàmic de l’activitat del Bicing de Barcelona del dia laborable 17 d’octubre de 2017. Les dades usades són les del dataset d’Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques) del portal Open Data BCN.

  Aquesta aplicació, programada amb Python, emmagatzema en una base de dades PostGis el nombre de bicis recollides pels usuaris en cada estació, minut a minut. Aquesta dada, juntament amb la variable temporal, és la que s’utilitza per a crear l’aplicació i poder mostrar de forma accelerada l’activitat en totes les estacions de Bicing de la ciutat. El codi està disponible al GITHUB del SIGTE.

  Més informació al blog del SIGTE.

  També, Lluís Esquerda, professional de l'extracció de dades i que ja vam entrevistat a l'apartat Entrevistes ha elaborat a partir de les dades publicades a Open Data BCN el mapa de l'estat del bicing a la ciutat de Barcelona. Es pot veure en temps real el nombre de bicicletes disponibles en cada una de les estacions repartides per tota la ciutat.

  Font: Open Data BCN


 • Mapa d’iniciatives innovadores de Barcelona

  L’estudi d’arquitectura 300.000 Km/s ha elaborat el mapa interactiu ‘geographies of innovation’, que visualitza les diferents iniciatives innovadores que s’estan desenvolupant actualment a Barcelona. El mapa ofereix una selecció d’iniciatives innovadores, start-ups, empreses, centres de recerca i universitats duta a terme per Infonomia, i les ubica sobre quatre capes diferents que ofereixen informació relativa a la realitat sociodemogràfica, nivell de serveis i transports o tipologia d’usos del sòl entre d’altres. Per dur-ho a terme, han fet servir diversos datasets del portal Open Data BCN –demogràfics, nivell de renda, atur, preu del lloguer-, i altres conjunts de dades procedents de TMB, Flickr, Google Places o el cadastre.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de l’accessibilitat al transport públic

  Carlos Carrasco, investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat, ha dut a terme una visualització de dades obertes sobre l’accessibilitat al transport públic a la ciutat de Barcelona -metro, bus, FGC o Tram- en funció de la distància i la densitat de població resident en cada illa. Carrasco ha fet servir dades del portal per determinar el contorn i població de les illes, i la geolocalització de les parades de les parades de transport públic.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització 'Moviment vs. Densitat' del projecte atNight

  L’estudi 300.000 Km/s va dur a terme el projecte atNight per interrogar-se sobre els elements que defineixen el paisatge nocturn en el marc de la ciutat de Barcelona. Una de les cartografies resultants de la iniciativa és aquesta que es presenta a continuació titulada ‘Moviment vs. Densitat’, que pretén il·lustrar com es correspon l'espai viari i l'espai privat. Per fer-ho, contraposa una capa generada a partir dels recorreguts geolocalitzats per part de la flota de taxis de Barcelona amb la densitat de població per illa procedent del portal Open Data BCN.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de la densitat poblacionat en l'àmbit d’illa, per Carlos Carrasco

  L’investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat Carlos Carrasco ha dut a terme una visualització de la densitat poblacional a nivell d’illa de la ciutat de Barcelona a partir de dades proporcionades pel portal Open Data de la ciutat. Carrasco, aficionat a la visualització de dades, ha fet fins a quatre visualitzacions diferents d’aquest concepte: amb carrerer incorporat i sense, i amb les zone de menys densitat i sense. Concretament, la visualització que oferim en aquest espai conté el carrerer de la ciutat, i en canvi no incorpora els valors mínims, que ocupen grans espais al mapa i aporten poca informació rellevant.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de l’arbrat viari de la ciutat, per Juanjo Vidal

  El geògraf Juanjo Vidal ha dut a terme una visualització de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona a partir de les dades publicades al portal Open Data de la ciutat en què es comptabilitzen més de 170.000 registres. Cal tenir en compte que el concepte d'arbrat viari correspon als arbres que hi ha als vials. No inclou, per tant, ni els dels parcs, ni l'arbrat de zona, ja que aquests tenen un tractament de gestió diferent.

  Font: Open Data BCN