Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

Geolocalització d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona. Manteniment assegurat només dels punts de recàrrega de propietat pública. No es proporciona informació referent a l'estat del servei. Les coordenades s'expressen en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

Camp Descripció
01. CODI_OPENDATA Codificació global, indica connector (COD ID EST + COD ID EQ + INSERV + COD CONECT)
02. CODI_IDENTIFICACIO_ESTACIO Codi de l'estació de recàrrega (conjunt d'equips en un emplaçament)
03. CODI_IDENTIFICACIO_EQUIP Codi d'identificació de l'equip (cdoi equip ref. Global: cod estació + cod id equip)
04. NUMERO_DE_SERVEI Identificador del servei simultani de l'equip (cod servei ref. Global: cod est + cod id eq + n serv)
05. CODI_DEL_CONNECTOR Còdi connector dintre de l'equip (cod connector ref. Global = cod opendata)
06. TIPO_CONNECTOR Clasificació del connector (schuko, mennekes, chademo, combo2)
07. POTENCIA_MAXIMA_DE_CARGA_(W) P màxima de recàrrega que ofereix el connector en aquest equip
08. NUM_SERVEIS_DEL_EQUIP Número de serveis o càrregues simultànies que pot realitzar l'equip
09. NUM_DE_CONNECTORS_AL_EQUIP Número de connectors iguals o diferents de l'equip
10. TIPOLOGIA_DE_CARREGA Càrrega ràpida (p>22kw), semi-ràpida(7,2<=p<=22) o lenta (p=3,6 kw)
11. LATITUD Coordenada y de l'equip
12. LONGITUD Coordenada x de l'equip
13. DIRECCIO Adreça en que es troba l’equip
14. CODI_DISTRICTE El número del districte
15. NOM_DISTRICTE Districte en que es troba l'equip
16. CODI_BARRI El número del barri
17. NOM_BARRI Barri en el que es troba l'equip
18. CODI_POSTAL Codi postal en el que es troba l'equip
19. CODI_ASIA Codi identificador
20. TIPUS_DE_ACCES Accés a l'equip en via pública o aparcament
21. OPERADOR Encarregat de la gestió de l'equip
22. TELF Telèfon d'incidències
23. TARIFA Preu de la recàrrega
24. CONTROL_DE_ACCES Control per a accedir a la recàrrega
25. RESTRICCIO_DE_US Vehicles que poden utilitzar l'equip per a recarregar, sense restricció indica qualsevol vehicle

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.livebarcelona.cat/
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Gerència Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament Gerència adjunta de mobilitat i infrestructures
Data publicació 10/11/2015
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 58
Visites totals 942