Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

Geolocalització d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona. Manteniment assegurat només dels punts de recàrrega de propietat pública. No es proporciona informació referent a l'estat del servei.

Camp Descripció
 1. CODI_OPENDATA

Codificació global, indica connector (COD ID EST + COD ID EQ + INSERV + COD CONECT)

 1. CODI_IDENTIFICACIO_ESTACIO

Codi de l'estació de recàrrega (conjunt d'equips en un emplaçament)

 1. CODI_IDENTIFICACIO_EQUIP

Codi d'identificació de l'equip (cdoi equip ref. Global: cod estació + cod id equip)

 1. NUMERO_DE_SERVEI

Identificador del servei simultani de l'equip (cod servei ref. Global: cod est + cod id eq + n serv)

 1. CODI_DEL_CONNECTOR

Còdi connector dintre de l'equip (cod connector ref. Global = cod opendata)

 1. TIPO_CONNECTOR

Clasificació del connector (schuko, mennekes, chademo, combo2)

 1. POTENCIA_MAXIMA_DE_CARGA_(W)

P màxima de recàrrega que ofereix el connector en aquest equip

 1. NUM_SERVEIS_DEL_EQUIP

Número de serveis o càrregues simultànies que pot realitzar l'equip

 1. NUM_DE_CONNECTORS_AL_EQUIP

Número de connectors iguals o diferents de l'equip

 1. TIPOLOGIA_DE_CARREGA

Càrrega ràpida (p>22kw), semi-ràpida(7,2<=p<=22) o lenta (p=3,6 kw)

 1. LATITUD

Coordenada y de l'equip

 1. LONGITUD

Coordenada x de l'equip

 1. DIRECCIO

Adreça en que es troba l’equip

 1. CODI_DISTRICTE

El número del districte

 1. NOM_DISTRICTE

Districte en que es troba l'equip

 1. CODI_BARRI

El número del barri

 1. NOM_BARRI

Barri en el que es troba l'equip

 1. CODI_POSTAL

Codi postal en el que es troba l'equip

 1. CODI_ASIA

Codi identificador

 1. TIPUS_DE_ACCES

Accés a l'equip en via pública o aparcament

 1. OPERADOR

Encarregat de la gestió de l'equip

 1. TELF

Telèfon d'incidències

 1. TARIFA

Preu de la recàrrega

 1. CONTROL_DE_ACCES

Control per a accedir a la recàrrega

 1. RESTRICCIO_DE_US

Vehicles que poden utilitzar l'equip per a recarregar, sense restricció indica qualsevol vehicle

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.livebarcelona.cat/
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Informació històrica No
API CKAN disponible
Gerència Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament Gerència adjunta de mobilitat i infrestructures
Data publicació 10/11/2015
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 73
Visites totals 1644