Esteu aquí

Característiques del Portal

Característiques Funcionals

El nou Portal Open Data BCN es presenta com un espai multi idioma (català, castellà i anglès) de fàcil accés per a tots els seus usuaris i visitants.

La pàgina d'Inici (Home) s'estructura en 5 apartats:

 • Barra principal: des d’on es pot accedir a tota la informació del Portal a partir de 3 conceptes: Sobre aquest lloc, catàleg de datasets i actualitat.
 • Imatges: la ciutat i la seva quadrícula, les persones com a element principal i la tecnologia, són els conceptes que es vol reflectir i amb els que es dóna la benvinguda als usuaris.
 • Cerques: que ajuden a localitzar els datasets, per paraula i també a partir dels temes/subtemes en que estan classificats.
 • Actualitat: on es troben les novetats, entrevistes, visualitzacions fent un relat amb tot el que va evolucionant del portal sempre amb informació estretament relacionada amb les dades obertes.
 • I finalment l’espai on el ciutadà pot establir comunicació directa, registrant-se, fent consultes o comunicant incidències i participant o fent seguiment de les xarxes socials.

El Catàleg de Datasets és la part principal d’aquest portal Open Data BCN, on els usuaris poden trobar tota la informació que l’Ajuntament de Barcelona posa a la seva disposició en format reutilitzable.

En ell, la informació està classificada en 5 grans Temes: Administració, població, territori, economia i empresa i ciutat i serveis els quals tenen diferents Subtemes permetent el filtratge.

També es pot filtrar per etiquetes (paraules clau), formats, Llicències i freqüència d’actualització.

Es permet ordenació dels datasets per data de creació, última modificació i popularitat.

A la pantalla inicial del catàleg es pot veure el títol, la descripció, els formats disponibles i la freqüència d’actualització.

L’ API del catàleg també és accessible des d’aquesta mateixa pàgina.

Un cop seleccionat el dataset es mostra tota la informació completa d’aquest, les sèries històriques en cas de que en tingui i totes les accions disponibles sobre el dataset: Descarregar i previsualitzar.

L’acció de previsualitzar, quan està disponible i sempre que sigui possible, permetrà veure la informació en taules, gràfics o sobre mapa.

S’habilita també la funcionalitat que permet incrustar la informació que es mostra per pantalla en informes, així com la de poder compartir a les xarxes socials.

Característiques Tècniques

El Portal Open Data BCN s'ha desenvolupat amb una instal·lació mixta de Drupal i CKAN sobre Ubuntu. La versió instal·lada de Drupal es 7.52 (amb php 5.6) i la de CKAN és 2.6.0, últimes versions estables disponibles en codi obert en el moment de la seva creació.

La secció de Catàleg de Datasets és la que utilitza el programari CKAN, el qual ha estat elaborat per la Open Knowledge Foundation .

S'han instal·lat les extensions CKAN:

 • dcat: Proporciona complements que permeten a CKAN exposar i consumir metadades d'altres catàlegs utilitzant documents RDF seralitzats mitjançant DCAT(Data Catalog Vocabulary).
 • qa: Aquesta extensió analitza els recursos de cada un dels conjunts de dades CKAN i els atorga una "puntuació d'obertura" basada en les cinc estrelles de Tim Berners-Lee.
 • fluent: Aquesta extensió proporciona una forma d'emmagatzemar i tornar camps multiidioma en conjunts de dades CKAN, recursos i organitzacions..
 • hierarchy: Funcionalitat per crear una jerarquia d'organitzacions.
 • officedocs: Funcionalitat per previsualitzar documents de Microsoft Office
 • pdfview: Funcionalitat per previsualizar pdfs.
 • report: Funcionalitat que proporciona una infraestructura d'informes.
 • scheming: Aquesta extensió proporciona una manera de configurar i compartir esquemes CKAN mitjançant una descripció d'esquema JSON.
 • geoview: Funcionalitat per a previsualitzar vistes geoespacials en CKAN.
 • archiver: Extensió que ofereix a l'usuari una còpia en memòria cau en el cas que un enllaç es trenqui. A més, informa a l'usuari si l'enllaç està trencat.

A més, els desenvolupadors del Portal han creat una extensió CKAN particular amb totes les funcionalitats extra que aquest incorpora.

La home s'ha desenvolupat en Drupal, instal·lant totes les extensions necessàries per a la correcta evolució del Portal, com ara Google Analytics Reports, extensió per enllaçar amb Mailchimp i els mòduls multi-idioma.