Esteu aquí

Altres iniciatives relacionades

En aquesta secció es poden trobar iniciatives i comunitats d'interès per a l'obertura i la reutilització de les dades de la ciutat de Barcelona. Entre els portals referits es troben altres iniciatives d'obertura de dades externes, les llicències o termes d'ús aplicades sobre els recursos poden variar.

Portals de l'Ajuntament de Barcelona

On es disposa d'informació oberta:


  • Portal de transparència. Portal on s'exposa informació relacionada amb la institució, la seva governança, els seus pressupostos i tota la informació relacionada amb la transparència i rendició de comptes a la ciutadania.

  • Repositori Obert de Coneixement. És el repositori institucional d’accés obert dels documents digitals destinats a difusió pública produïts per l’Ajuntament de Barcelona. Inclou, també, les col•leccions digitalitzades de documentació històrica del Servei de Documentació i Accés al Coneixement i altres biblioteques municipals..

  • Departament d'Estadística. A través d'aquest portal, el departament municipal d'estadística publica dades i informes amb estadístiques socioeconòmiques i eines per a la seva comprensió i visualització.

  • CartoBCN. És el servei de descàrregues de cartografia de l'Ajuntament de Barcelona, dependent del Departament d'Informació de Base i Cartografia, sent el centre de producció cartogràfica de l'Ajuntament de Barcelona.

  • GeoPortal BCN. Aquest lloc inclou els serveis web de la infraestructura de dades espacials de l'Ajuntament de Barcelona, que permeten disposar de la informació territorial municipal oficial a través del web utilitzant els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC).

  • Seu electrònica. En aquest lloc s'inclou informació sobre la prestació de serveis electrònics de l'Ajuntament de Barcelona. Entre la informació present es troba la Gaseta Municipal o el Perfil del contractant.


Altres portals de dades obertes

No dependents de l'Ajuntament de Barcelona, inclouen informació relativa als diferents nivells territorials (local, regional, nacional i supranacional) i de temàtiques generals (portals d'open data generalistes) o específiques.


Comunitats obertes i casos d'ús


  • W3C Open Data Spain Community Group. Comunitat i grup de treball obert i amb focus tècnic que aglutina les diferents iniciatives i experts en obertura de dades a Espanya.

  • Casos d'ús d'open data (en anglès) a nivell europeu expressats en centenars de fitxes resum sobre els projectes estudiats.