Consumo de aigua en la ciudad de Barcelona

Aproximación al consumo de agua doméstico en la ciudad de Barcelona por habitante y barrio (l/habitante por día) datos del 2015

Indicador proporcionat per Barcelona Regional dins l’Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona a partir de les dades de consum domèstic d’aigua corresponent a l’any 2015.
Es tracta d’una aproximació, ja que no es disposa d’informació detallada, del consum per districtes o per barris.
El recurs es genera a partir dels consums ponderats per les 3 tipologies d’habitatge associat:
- cases plurifamiliars intensives (blocs de pisos) : menys consum d'aigua
- cases plurifamiliars semi-intensives : consumeixen un 33% més
- cases unifamiliars o adossades: consumeixen un 72,5% més

Campo Descripción

00.

CAMPS DE CERCA

01.lhabdia

Consum domèstic d’aigua per habitant i per barri a la ciutat de Barcelona (Any 2015)

02.barribcn

Noms dels barris

03.dtebcnnom

Nom dels districtes

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Consumo de aigua en la ciudad de Barcelona
Más información https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_cicleaigua.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 6: Agua limpia y saneamiento
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, sin visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departamento Resiliència Urbana
Fecha publicación 20/09/2023
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 93
Visitas Totales 919