Dins les noves incorporacions que Open Data BCN està portant a terme amb relació a la Transparència , es publiquen dos nous fitxers d'actualització trimestral i informació històrica dels anys 2012-2015 Relació d’encomanes de gestió de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats del seu grup municipal i de les transferències entre les entitats del grup i Relació de subvencions i transferències de l'Ajuntament de Barcelona .