Esteu aquí


El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ha acollit avui, 25 de maig de 2021, l’acte de lliurament dels premis del Repte Barcelona Dades Obertes Quarta edició_2021. L'acte s'ha adaptat a aquest nou espai amb un aforament reduït donades les excepcionals circumstàncies degudes a la COVID-19.

L'esdeveniment és la cloenda de la Quarta edició_2021 d'aquest projecte educatiu que, liderat per l'Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona i del CESIRE, té com a objectiu introduir les dades obertes com a recurs educatiu als centres de la ciutat.

Un Saló de Cent que s'ha vestit de gala per premiar i reconèixer públicament la feina que han realitzat els alumnes, aquest any més de 200, tutelats per els seus professors amb dades obertes.

L’acte ha estat presidit per Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, qui també ha realitzat el parlament de cloenda. La conductora de l'esdeveniment, Sara Díaz, Directora de Formació i Innovació de Barcelona Activa S.A i també membre de l'organització del concurs, ha fet una breu introducció i ha donat la paraula a la resta de representants de l'equip organitzador, Màrius Boada, Director de l'Oficina Municipal de Dades, Susana Navarro representant de l’Àrea d’Innovació, programes i formació del Consorci d'Educació de Barcelona i Enric Castellà representant de l'Àrea d'Educació del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).

El Màrius Boada, en la seva qualitat de CDO (Chief Data Officer) de l'Ajuntament de Barcelona ha fet una ponència sota el nom 'Entendre les dades i entendre el món'.

Slide Repte 1

La molt bona qualitat dels treballs presentats, i com ja va passar en l’anterior edició, no ha facilitat la tasca de valoració al jurat d'experts, com han comentat els membres que han actuat de representants, Joan Melià i Jordi Vitrià, que finalment han atorgat:

  • 1r premi a l'Institut Josep Serrat i Bonastre amb el projecte "Impacte de la covid-19 en l'economia de la ciutat de Barcelona"
  • 2n premi a l'Institut Vila de Gràcia amb el projecte "L'impacte de la pandèmia a la vida quotidiana"
  • 3r premi a l'Institut Josep Comas i Solà amb el projecte "Qualitat de l’aire i COVID-19: el confinament ha fet de Barcelona una ciutat"

Els premis del concurs, com a les edicions anteriors, s'enfoquen com una experiència: 'Escoltem la natura mitjançant imatges aèries de drons' de la que en podran gaudir tots els companys de classe dels grups guanyadors.

Les persones encarregades de lliurar-los, en representació de les entitats organitzadores, han estat: Jordi Martí, Màrius Boada i Susana Navarro.

Tots els membres i professors han rebut un diploma de participació i un guardó commemoratiu d'aquesta Quarta edició_2021.

Finalment, Jordi Martí, ha tancat l'acte tot agraint la participació dels alumnes, professors i dels organismes implicats.

L'acte ha estat retransmès en streaming pel Canal de YouTube de l'Ajuntament de Barcelona.

Moltes felicitats a tots!


PROJECTES PREMIATS


1r Premi: Institut Josep Serrat i Bonastre

Projecte: Impacte de la covid-19 en l'economia de la ciutat de Barcelona
Autor/es: Nicole Pérez, Miquel Argüello, Nil Barrabés, Anna Embid, Leticia Fèlix, David García, Yamilla Rospilloso
Tutora: Àngels Profitós
Curs: 4rt ESO

Infografia, memòria i vídeo presentació:


Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Joan Melià

Comentari: El projecte pretén explicar el greu impacte de la pandèmia en una ciutat com Barcelona, on l’economia està fortament centrada en el turisme i comerç, a partir de la informació que es pot extreure de les dades obertes.

A destacar: S’ha seguit una metodologia clara, tot especificant amb detall les dades utilitzades per analitzar un tema d’actualitat i impacte com és l’efecte del Covid-19 a la ciutat de Barcelona. A destacar també la visió socioeconòmica a partir de l’anàlisi de diferents indicadors (correlacionant dades) per il·lustrar millor l’efecte de la pandèmia en les persones més vulnerables. Finalment, l’equip ha identificat objectivament (a partir de dades) possibles solucions, però cal elogiar la prudència a l’hora de recomanar-les degut al context actual de la pandèmia.

Proposta de millora/continuïtat: Tot i que s’especifica l’ús de datasets amb informació diferenciada per sexe, no s’acaba traslladant al treball, i això podria haver aportat detalls interessants. En un aspecte més formal, els diferents suports (memòria, vídeo, infografia i gràfiques) inclouen dades o visualitzacions diferents, el que crea certa confusió a l’hora d’entendre quins detalls s’han treballat al projecte.


2n Premi: Institut Vila de Gràcia

Projecte: L'impacte de la pandèmia a la vida quotidiana
Autor/es: Etna Godàs, Tiruedil Robles, Irina Marsà, Màssimo Pino i Laia Duret
Tutora: Laura Conti i Reyes Peiró
Curs: 4rt ESO

Infografia, memòria i vídeo presentació:


Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Oleguer Sagarra

Comentari: És un treball amb un bon plantejament, una bona tria de datasets a analitzar i un bon procés tant analític i interpretatiu com metodològic. La tria de fer una anàlisi comparativa entre dos períodes de temps és encertada i il·lustra el fenomen que es vol estudiar.

A destacar: Es tracta d’un treball on tant la tria de datasets i la metodologia, com especialment el ritme, l’actuació i la posada en escena de la presentació destaquen. S’ha fet una bona feina i l’anàlisi és coherent.

Proposta de millora/continuïtat: El treball té dues limitacions importants. D'una banda i especialment la memòria, que no és autocontinguda (no s’hi mostren les gràfiques), ni està desenvolupada explotant tot el potencial de la feina feta. Especialment es troba a faltar una anàlisi crítica del treball i propostes de millora tangibles. D’altra banda, les gràfiques de la infografia són molt poc llegibles, cosa que amaga parcialment la bona feina feta amb la recopilació de dades i la seva interpretació.


3r Premi: Institut Josep Comas i Solà

Projecte: Qualitat de l’aire i COVID-19: el confinament ha fet de Barcelona una ciutat menys contaminada?
Autor/es: 3r ESO. Grups A i B (36 alumnes)
Tutora: Eva Gorrochategui
Curs: 3r ESO

Infografia, memòria i vídeo presentació:


Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Enric Rubio

Comentari: L'objectiu d'aquest treball està ben definit i representa una aportació d'actualitat. El resultat de l'anàlisi que s'ha desenvolupat en aquest treball quant a la relació entre la mobilitat humana i la concentració de diòxid de nitrogen (contaminació), posa de manifest com es d'important treballar per intentar reduir els nivells de NO2 derivats de la mobilitat.

A destacar: El tractament de les dades és un dels elements principals d'aquest treball, a on s'han fet servir diferents eines per a representar les dades. La infografia també representa un element d'especial atenció, a on la narrativa presenta clarament els objectius, l'anàlisi de dades i les conclusions.

Proposta de millora/continuïtat: A la memòria no s'entra al detall dels mètodes d'anàlisi emprats. A la presentació no s'observa un llenguatge visual fluït d'interacció amb l'audiència, ni els oradors mantenen un contacte visual amb aquesta.

PROJECTES FINALISTES


Institut Doctor Puigvert

Projecte: Quin barri de Barcelona té la millor qualitat sanitària pública?
Autor/es: Firdaous Bendris, Valentina de Sousa, Sohaib El Anaya, Laura Las Heras
Tutor: Oriol Ventura
Curs: 1r Batxillerat

Infografia, memòria i vídeo presentació:


Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Laia Albors

Comentari: L’objectiu d’aquest treball està ben definit i representa una aportació innovadora i d’actualitat: plantejar-se diferenciar els barris de la ciutat en funció dels recursos sanitaris disponibles i de dades demogràfiques és, de fet, una informació rellevant i significativa per tota persona que decideixi viure a la ciutat. S’han sabut escollir correctament les dades i la metodologia d’anàlisi està explicada amb claredat i és l’adequada per assolir els objectius plantejats.

A destacar: D’aquest treball cal destacar el tractament que s’ha fet de les dades, on es posa de manifest que l’anàlisi de dades no només és fer gràfics, també cal fer càlculs per derivar-ne la informació que és més rellevant. Per exemple, en aquest projecte, el fet que s’hagin escalat i normalitzat les dades en comptes d’utilitzar els valors absoluts, els ha permès establir una correcta comparativa entre els barris assolint així l'objectiu plantejat.

Proposta de millora/continuïtat: Una petita mancança que es troba en el treball és que no s’han tractat de la millor manera les dades no disponibles (missing values), afectant directament a la representativitat de l’índex de qualitat sanitària calculat. Tot i que el treball és molt correcte, si es volgués seguir treballant en aquesta línia, una idea de millora seria la de considerar altres variables que ens informessin sobre els nivells d’estrès sanitari en cada zona.


Institut Joan Fuster

Projecte: L'educació a Barcelona
Autor/es: Jan Mata, Amin Kabbani
Tutora: Montserrat Perela i Melisa Dipacce
Curs: 3r ESO

Infografia, memòria i vídeo presentació:

Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Jordi Vitrià

Comentari: L'objectiu del treball és interessant i sempre actual: l'estat de l'educació a Barcelona a partir de les dades obertes. L'anàlisi de les dades ha permès descobrir desquilibris complexes respecte a la presència de noies i nois als diferents nivells educatius i també una distribució de centres biaixada cap als privats. El treball també ha analitzat l'atur juvenil, que es pot veure com un factor molt depenent de l'educació entre joves. En aquest aspecte també es detecta un biaix de gènere que afavoreix als nois sobre les noies.

A destacar: Tot i que la temàtica és molt ample, l'aspecte que més ha interessat als alumnes ha estat el biaix de gènere present en les dades d'educació a Barcelona. Des d'aquest punt de vista, l'anàlisi de les dades ha permès als alumnes adonar-se per compte pròpi d'un problema social molt proper i plantejar una bona paradoxa: Com és que tenint les noies un nivell de formació una mica superior pateixen un nivell d'atur també lleugerament superior?

Proposta de millora/continuïtat: Els alumnes han identificat perfectament les limitacions que presenten les dades i també quina informació addicional, sobretot relacionada amb una millor granularitat de la informació, els hi hauria permès arribar a conclusions més detallades sobre el fenòmen observat.


Institut Les Corts

Projecte: Edificis al districte de Les Corts
Autor/es: Adrián Cortés, Nicolás Basso, Àlex Prats, Sergio Usón i Pol Guinart
Tutora: Anna Llopart
Curs: 4rt ESO

Infografia, memòria i vídeo presentació:


Opinió del jurat


Opinió a càrrec de: Helena Ramalinho

Comentari: El tema del treball és interessant i també original, em sembla molt rellevant que els alumnes s'interessin pel seu barri i els seus edificis.

A destacar: La infografia mostra adequadament el treball realitzat i les principals conclusions del projecte. La presentació és fàcil de seguir i demostra el treball en equip realitzat.

Proposta de millora/continuïtat: La memòria presenta els aspectes bàsics, però es podia haver estès explicant amb més detall la metodologia i les dades utilitzades, les possibles millores i conclusions principals del projecte