Per tal de millorar l'accés a les dades, en especial les que s'actualitzen més sovint, i per evitar que s'exhaureixi la quota d'accessos a causa de peticions recurrents amb afectació del temps de resposta o disponibilitat per a la resta d'usuaris, incorporem en alguns datasets del portal Open Data BCN l'accés mitjançant token d'accés d'usuari.

El filtre habilitat al catàleg permet seleccionar els datasets amb aquesta característica en els quals s'ha indicat convenientment com realitzar l'accés. Tanmateix, a l'apartat Desenvolupadors també es pot trobar informació d'utilitat.